GOOGLE ประกาศใช้อัลกอริทึม “BERT” เพื่อตรวจสอบความจริง!

ตอนนี้ Google ได้ทำการอัพเดทระบบการค้นหาเพิ่มขึ้นหลายอย่างเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลแบบอัตโนมัติ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับข่าวสาร

Read more