iPhone 12 ปล่อย Hotspot คลื่น 5GHz ได้แล้ว เร็วกว่า แรงกว่า

มีรายงานว่าไลน์อัป iPhone 12 ทั้ง 4 รุ่นสามารถปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคลในคลื่นความถี่ 5GHz ที่เร็วและแรงกว่า 2.4GHz บน iPhone รุ่นก่อน ๆ

Read more